İHALE DETAY


İhale AdıYARI MAMUL (TORBALI) KURU ÇAY NAKLİYE ALIM İHALESİ
İhale Yapılacak BirimKEMALPAŞA ÇAY FABRİKASI MÜDÜRLÜĞÜ
İhale Tarihi22.1.2018
İhale Saati14:00
İhale Başvuru Baş.Tar.11.1.2018
İhale Başvuru Bit.Tar.22.1.2018


İHALE İLANI


YARI MAMUL (TORBALI) ÇAY NAKLİYE HİZMET ALIM İŞİ YAPTIRILACAKTIR.

ÇAYKUR

Kemalpaşa Çay Fabrikası Müdürlüğü’nden Kemalpaşa-Artvin
 
 

1- Müdürlüğümüz tarafından 2.500.000 Kg. yarı mamul (torbalı) kuru çay nakliye hizmet alım işi % 20 artar-azalır opsiyonlu olarak Satınalma ve İhale Yönetmeliğimizin 9’uncu maddesi kapsamında açık ihale usulü ile satın alınacaktır.

2- Bu işe ait şartnameler, aşağıdaki adresten 50,00 TL bedelle tahsil fişi karşılığında temin edilebilir.

a-Çaykur Kemalpaşa Çay Fabrikası Müdürlüğü Uzunyalı Mahallesi Atatürk Bulvarı No: 65 Kemalpaşa-Artvin

3-İhaleye katılmak isteyen isteklilerin idari ve teknik şartname esasları dahilinde hazırlayacakları teklif mektuplarını en geç 22.01.2018 günü saat 14:00’e kadar Kemalpaşa Çay Fabrikası Evrak Kayıt Bürosu Kemalpaşa-Artvin adresinde bulunacak şekilde elden vermeleri veya posta ile göndermeleri gerekmektedir. Teklif mektupları aynı gün saat 14:00’de açılacaktır.

4- Postada meydana gelen gecikmeler ile telgraf, teleks ve faks’la yapılacak müracaatlar kabul edilmez.

5- Alternatif teklifler kabul edilmez.

6- İstekliler bu ihalede işin tamamı için teklif vereceklerdir.

7- Verilen tekliflerdeki fiyat geçerlilik süresi (opsiyon) ihale tarihinden sonra en az 40 gün olmalıdır.

8- Teklif edilen bedelin KDV hariç en az % 3 oranında geçici teminat, yapılacak sözleşme bedelinin KDV hariç % 6’sı oranında kesin teminat alınır.

9- İhale Kemalpaşa Çay Fabrikası Müdürlüğünde yapılacaktır.

10- Teşekkülümüz bu ihalede, ceza ve ihalelerden yasaklama hükümleri hariç 4734 sayılı kamu İhale Kanununa tabi olmayıp, Satınalma ve İhale Yönetmeliğimiz hükümlerince ihaleyi tamamen veya kısmen yapıp yapmamakta serbesttir.

…………….