İHALE DETAY


İhale Adı200 gr Organik Rize ve 500 Gr. Organik Rize Çayı Isıl Yapıştırma Baskılı Bobin
İhale Yapılacak BirimÇAY İŞLETMELERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ
İhale Tarihi17.7.2018
İhale Saati14:30
İhale Başvuru Baş.Tar.27.6.2018
İhale Başvuru Bit.Tar.17.7.2018


200 gr. Organik Teknik Şartname[1]

500 gr. Organik Rize teknik şartname


200 gr Organik Rize ve 500 Gr. Organik Rize Çayı Isıl Yapıştırma Baskılı Bobin Satın Alınacaktır

Çay İşletmeleri Genel Müdürlüğü’nden - RİZE

1-Teşekkülümüze ait 100.Yıl Çay Paketleme Fabrikası Müdürlüğü’nün ihtiyacı olan 4.500 Kg. 200 Gr Organik Rize ve 6.500 Kg. 500 Gr. Organik Rize Çayı Baskılı Bobin (2 Kalem), %20 artar-azalır opsiyonlu olarak Satın Alma ve İhale Yönetmeliğimizin 9’uncu maddesi kapsamında, açık ihale usulü ile satın alınacaktır.

2- Bu işe ait şartnameler Çay İşletmeleri Genel Müdürlüğü Satınalma Dairesi Başkanlığından(RİZE) 100,00-TL bedelle tahsil fişi karşılığında temin edilebilir.

3- İhaleye katılmak isteyen isteklilerin idari ve teknik şartname esasları dâhilinde hazırlayacakları teklif mektuplarını en geç 17.07.2018 günü saat 14:30’a kadar Çay İşletmeleri Genel Müdürlüğü, Haberleşme ve Arşiv Müdürlüğü, Evrak Kayıt Bürosu – Rize adresinde bulunacak şekilde elden vermeleri veya posta ile göndermeleri gerekmektedir. Teklif mektupları aynı gün saat 14.30’da açılacaktır.

4- Postada meydana gelen gecikmeler ile telgraf ve faksla yapılacak müracaatlar kabul edilmez.

5- İhale alternatif tekliflere kapalıdır.

6- Verilen tekliflerdeki fiyat geçerlilik süresi (opsiyon) ihale tarihinden sonra en az 40 gün olmalıdır.

7- Teklif edilen bedelin KDV hariç en az % 3’ü oranında geçici teminat, yapılacak sözleşme bedelinin KDV hariç % 6’sı oranında kesin teminat alınır.

8- İhale Çay İşletmeleri Genel Müdürlüğü Satın Alma Dairesi Başkanlığında yapılacaktır.

9- İhale en az 1 kalemin tamamına teklif vermek şartıyla, kalem bazında kısmi teklife açıktır.

10- Teşekkülümüz bu ihalede ceza ve ihalelerden yasaklama hükümleri hariç 4734 sayılı Kamu İhale Kanununa tabi olmayıp, Satınalma ve İhale Yönetmeliğimiz hükümlerince ihaleyi tamamen veya kısmen yapıp yapmamakta serbesttir.