İHALE DETAY


İhale AdıYARI MAMUL, BİG-BAG TORBALI KURU ÇAY NAKLİYESİ
İhale Yapılacak BirimPAZARKÖY ÇAY FABRİKASI MÜDÜRLÜĞÜ
İhale Tarihi20.5.2019
İhale Saati14:00
İhale Başvuru Baş.Tar.13.5.2019
İhale Başvuru Bit.Tar.20.5.2019


TEKNİK ŞARTNAME


YARI MAMUL  BİG-BAG TORBALI

 KURU ÇAY NAKLİYE HİZMET ALIM İŞİ YAPTIRILACAKTIR.

 

 

ÇAYKUR 

Pazarköy Çay Fabrikası Müdürlüğü’nden Merkez -RİZE

 

 

1- Müdürlüğümüz tarafından 1.500 TON yarı mamul big-bag torbalı kuru çay nakliye hizmet alım işi % 20 artar-azalır opsiyonlu olarak Satınalma ve İhale Yönetmeliğimizin 9’uncu maddesi kapsamında açık ihale usulü ile satın alınacaktır.

 

2- Bu işe ait şartnameler, aşağıdaki adresten 50,00 TL bedelle tahsil fişi karşılığında temin edilebilir.

         Adres =Çaykur Pazarköy Çay Fabrikası Müdürlüğü Pazarköy köyü No=59 Merkez RİZE

 

3-İhaleye katılmak isteyen isteklilerin idari ve teknik şartname esasları dahilinde hazırlayacakları teklif mektuplarını en geç 20.05.2019 PAZARTESİ günü saat 14:00’e kadar Pazarköy Çay Fabrikası Evrak Kayıt Bürosu Merkez-Rize adresinde bulunacak şekilde elden vermeleri veya posta ile göndermeleri gerekmektedir. Teklif mektupları aynı gün saat 14:00’de açılacaktır.

 

4- Postada meydana gelen gecikmeler ile telgraf, teleks ve faks’la yapılacak müracaatlar kabul edilmez.

 

5- Alternatif teklifler kabul edilmez.

 

6- İstekliler bu ihalede işin tamamı için teklif vereceklerdir.

 

7- Verilen tekliflerdeki fiyat geçerlilik süresi (opsiyon) ihale tarihinden sonra en az 40 gün olmalıdır.

 

8- Teklif edilen bedelin KDV hariç en az % 3 oranında geçici teminat, yapılacak sözleşme bedelinin KDV hariç % 6’sı oranında kesin teminat alınır.

 

9- İhale Pazarköy Çay Fabrikası Müdürlüğünde yapılacaktır.

 

10- Teşekkülümüz bu ihalede, ceza ve ihalelerden yasaklama hükümleri hariç 4734 sayılı kamu İhale Kanununa tabi olmayıp, Satınalma ve İhale Yönetmeliğimiz hükümlerince ihaleyi tamamen veya kısmen yapıp yapmamakta serbesttir.