İHALE DETAY


İhale AdıKULLANIM DIŞI DEMİRBAŞ MALZEME SATIŞI
İhale Yapılacak BirimIŞIKLI ÇAY FABRİKASI MÜDÜRLÜĞÜ
İhale Tarihi20.2.2020
İhale Saati14:00
İhale Başvuru Baş.Tar.11.2.2020
İhale Başvuru Bit.Tar.20.2.2020IŞIKLI ÇAY FABRİKASİ MÜDÜRLÜĞÜ

SATIN ALMA KOMİSYON BAŞKANLIĞI

                                                                                                             

                                                                                                            İLAN

 

Genel Müdürlüğümüzün 06.12.2019 tarihli olurları gereği fabrikamızda bulunan aşağıda adları yazılan demirbaş malzemeleri 20.02.2020 tarih saat 14.00 de şatış işlemleri yönergesinin açık ihale üsülü başlıklı 10 madde kapsamında kısmi teklife açık olarak müdürlüğümüzce satışa çıkarılacaktır.

 1 Satışı yapılacak demirbaşların isimleri ve muhammen bedelleri aşağıdadır.

2- Verilecek tekliflere KDV dahil değildir.

3 –İhaleyi alan firma KDV dahil tutarı fabrika hesabına yatırdıktan sonra demirbaşların sokum işlerine başlayabilir.

4- Fiyat teklif mektubu ve idari şartnamesi fabrikamızdan temin edilebilir.

5 Postada meydana gelen gecikmeler ile faks’la yapılacak müracaatlar kabul edilemez.

6- İhale Işıklı Çay Fabrikası Müdürlüğünde IŞIKLI/ ARDEŞEN yapılacaktır.

7- Teklif edilen toplam fiyat üzerinden % 3 geçici teminat fabrikamız hesabına yatırılacaktır.

 

 

CİNS VE NEVİ                                                    ADET      MUHAMMEN BEDEL(TL)     GENEL TOPLAM (TL)            

Fue-oil ana yakıt tankı ve müştemilatı

(1 adet fuel oil tankı, günlük yakıt tankı;

Eşönjörler,yakıt pompaları.                                     1                20.000,00                               22.000,00

Ekonomizer                                                             2                     800,00                                 1.600,00

Sac Baca                                                                 3                     600,00                                 1.800,00

Brülör                                                                       2                     750,00                                 1.500,00

Krom Filitre                                                              1                  1.500,00                                 1.500,00

    

 

                                                                                                                                          Satilalma komisyon başkanı

                                                                                                                                                   Ömer DEMİRCİ

                                                                                                                                                 Müdür Yardımcısı