İHALE DETAY


İhale AdıE-TİCARET SATIŞLARI KARGO GÖNDERİM HİZMET ALIMI
İhale Yapılacak BirimÇAY İŞLETMELERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ
İhale Tarihi31.3.2020
İhale Saati14:00
İhale Başvuru Baş.Tar.17.3.2020
İhale Başvuru Bit.Tar.31.3.2020E-TİCARET SATIŞLARI KARGO GÖNDERİM HİZMETİ SATIN ALINACAKTIR

Çay İşletmeleri Genel Müdürlüğü’nden - Rize

 

1-      Teşekkülümüzün ihtiyacı olan E-Ticaret Satışları Kargo Gönderim Hizmeti (16.500 Adet) %20 artar-azalır opsiyonlu olarak Satınalma ve İhale Yönetmeliğimizin 9’uncu maddesi kapsamında Açık İhale Usulü ile satın alınacaktır.

2-      Bu işe ait şartnameler, Çay İşletmeleri Genel Müdürlüğü Satınalma Dairesi Başkanlığı/RİZE adresinden 50,00 TL bedelle tahsil fişi karşılığında temin edilebilir.

3-      İhaleye katılmak isteyen isteklilerin idari ve teknik şartname esasları dâhilinde hazırlayacakları teklif mektuplarını en geç 31.03.2020 tarihi saat 14:00’e kadar Çay İşletmeleri Genel Müdürlüğü, Haberleşme ve Arşiv Müdürlüğü, Evrak Kayıt Bürosu – Rize adresinde bulunacak şekilde elden vermeleri veya posta ile göndermeleri gerekmektedir. Teklif mektupları aynı gün saat 14:00’te açılacaktır.

4-      Postada meydana gelen gecikmeler ile, telgraf  ve faksla yapılacak müracaatlar kabul edilmez.

5-      İhale alternatif tekliflere kapalıdır.

6-      Verilen tekliflerdeki fiyat geçerlilik süresi (opsiyon) ihale tarihinden sonra en az 40 gün olmalıdır.

7-      Teklif edilen bedelin KDV hariç en az % 3’ü oranında geçici teminat, yapılacak sözleşme bedelinin KDV hariç % 6’sı oranında kesin teminat alınır.

8-       İhale Çay İşletmeleri Genel Müdürlüğü Satınalma Dairesi Başkanlığında yapılacaktır.

9-      İhale kısmi tekliflere kapalıdır.

10- Teşekkülümüz, bu ihalede ceza ve ihalelerden yasaklama hükümleri hariç 4734 sayılı Kamu İhale Kanununa tabi olmayıp, Satınalma ve İhale Yönetmeliğimiz hükümlerince ihaleyi tamamen veya kısmen yapıp yapmamakta serbesttir.

 

Not:İsteklilerin ihale dokümanını posta yolu ile talep etmeleri durumunda, ihale doküman bedelini Teşekkülümüzün Vakıfbank İBAN: TR55 0001 5001 5800 7290 0377 35 nolu / Ziraat Bankası İBAN: TR37 0001 0002 4829 3289 8763 91 nolu hesaplarından birine yatırarak aldıkları banka dekontu ile birlikte açık adresini, irtibat numaralarını, T.C. kimlik numarasını veya Vergi numarasını 0464 213 02 26 nolu faks aracılığı ile Başkanlığımıza bildirmeleri halinde, ihale dokümanı kendilerine ödemeli kargo yolu ile gönderilecektir.


İlgili Personel: Muharrem ETYEMEZ
Dahili Tel: 1779