ATATÜRK ÇAY VE BAHÇE KÜLTÜRLERİ ARAŞTIRMA ENSTİTÜSÜ MÜDÜRLÜĞÜ


Biyokimya ve Toprak Kısım Müdürlüğü

TEMEL GÖREVİ

Teşekkülün çay tarımına yönelik politikasına ve tarımsal faaliyetlerine uygun olarak mevzuatı çerçevesinde; Genel Müdürlükçe onaylanmış plan, program ve bütçe kapsamında hammaddenin mamul hale gelinceye kadarki safhaları ile mamul çayın kimyasal-fiziksel özelliklerinin belirlenmesi, çay, çay çeşitleri ve üretim atıkları ile ilgili AR-GE çalışmaları yapmak, değerlendirmek ve önerilerde bulunmak.