İHALE DETAY


İhale AdıElektrik Malzemesi
İhale Yapılacak BirimÇAY İŞLETMELERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ
İhale Tarihi5.12.2023
İhale Saati14:30
İhale Başvuru Baş.Tar.16.11.2023
İhale Başvuru Bit.Tar.5.12.2023


MAHAL LİSTESİ

İDARİ ŞARTNAME

BİRİM fiyat teklif mektubu

ELEKTRİK TEKNİK ŞARTNAME

SÖZLEŞME ÖRNEĞİ


Elektrik Malzemesi Satın Alınacaktır.

Çay İşletmeleri Genel Müdürlüğü-RİZE

1- Teşekkülümüz ihtiyacı olan 80 Kalem Elektrik Malzemesi (72 Kalem Sarf ve 8 Kalem Demirbaş) %20 artar - azalır opsiyonlu olarak Satınalma ve İhale Yönetmeliğimizin 9 uncu maddesi kapsamında Açık İhale usulü ile satın alınacaktır.

2- Bu işe ait şartnameler, Çay İşletmeleri Genel Müdürlüğü Satınalma Dairesi Başkanlığı, RİZE adresinden 150,00 TL bedelle tahsil fişi karşılığında temin edilebilir.

3- İhaleye katılmak isteyen isteklilerin idari ve teknik şartname esasları dâhilinde hazırlayacakları teklif mektuplarını en geç 05.12.2023 günü saat 14.30’a kadar Çay İşletmeleri Genel Müdürlüğü, Haberleşme ve Evrak Kayıt Bürosu – Rize adresinde bulunacak şekilde elden vermeleri veya posta ile göndermeleri gerekmektedir. Teklif mektupları aynı gün saat 14.30’da açılacaktır.

4- Postada meydana gelen gecikmeler ile telgraf, teleks ve faksla yapılacak müracaatlar kabul edilmez.

5- Alternatif teklifler kabul edilmez.

6- Verilen tekliflerdeki fiyat geçerlilik süresi (opsiyon) ihale tarihinden sonra en az 40 gün olmalıdır.

7-Teklif edilen bedelin KDV hariç en az % 3 oranında geçici teminat, yapılacak sözleşme bedelinin KDV hariç %6’sı oranında kesin teminat alınır.

8­- İstekliler ihale konusu işe en az 1 kalemin tamamına olmak üzere kısmi teklif verebilirler.

9- İhale Çay İşletmeleri Genel Müdürlüğü Satınalma Dairesi Başkanlığında yapılacaktır.

10- Teşekkülümüz bu ihalede, ceza ve ihalelerden yasaklama hükümleri hariç 4734 sayılı Kamu İhale Kanununa tabi olmayıp, Satınalma ve İhale Yönetmeliğimiz hükümlerince ihaleyi tamamen veya kısmen yapıp yapmamakta serbesttir.