Esat ÖZOĞUZ
 
1871 yılında Hopa´da doğdu. Adapazarı Rüştiye´sini bitirdi. 1893 yılında Bilecik Sancağı Nüfus Katipliği´ne getirildi. 1894-1898 yılları arasında vergi tahsis memurluğu , Ziraat bankası katipliği, Söğüt ilçesi muhasebe katipliği görevlerinde bulundu.1901 yılında Bilecik Sancağı Katipliği´ne atandı. Beş yıl bu görevde bulundu.1906 yılında Tahrirat Mdüdürlüğüne yükseltildi.1911 yılında Kırıkkale, 1913 yılında Üsküdar Livası Tahrirat Müdürü oldu. 1920 yılında Ankara Mektupculuğuna atandı. Bu görevde iken TBMM´nin 1. dönem Lazistan milletvekiliseçildi. 2.3.4 dönem tekrar Rize´den , 5.6. ve 7. dönem Karstan milletvekili seçildi.27 mart 1954 tarihinde vefat etti. Evli olup Dört Çocuk babası idi. 407 nolu,6 Şubat 1924 tarihli ilk çay kanununun hazırlanmasında ve yürürlüğe girmesinde üstün çaba harcadı.