İLETİŞİM

BİLGİ EDİNME FORMU (TÜZEL KİŞİLER)

Tüzel kişinin ünvanı  
Tüzel kişinin adresi  
T.C. Kimlik No  
Doğum Yılı  
Başvuruya hangi yolla cevap almak istersiniz?
Elektronik posta adresi  
Telefon No  
4982 sayılı Bilgi Edinme Kanunu gereğince istediğim bilgi veya belgeler aşağıda belirtilmiştir.Gereğini arz ederim.
İstenen bilgi veya belgeler  
İp Numarası 44.200.86.95 (IP Numaranız Kayıt Altına Alınmaktadır.)
Güvenlik Kodu
   

Forma uygun olarak yazılmayan veya eksik doldurulan başvurular değerlendirilmeyecektir.
Fax : 0464 213 02 66 - 213 02 51
E-Posta : bilgiedinmebirimi@caykur.gov.tr