İŞ GÜVENLİĞİ TAAHÜTNAME
Yukarıda kimliği yazılı___________oğlu ___________________´nın işyerimizde aşağıda belirtilen şartlara muhakkak surette riayet ederek çalışacağına dair bu talimat ve tutanak muhteviyatı, tarafların serbest irade ve arzusu tahtında tanzim ve imza edilmiştir.
 
1- İşyerinde alınmış iş güvenliği tedbirlerine tamamen uyacağım.
2- İşyeri ilan tahtasına bir örneği asılmış bulunan İşyeri İş Güvenliği Talimatlarını okudum, bu talimatlara aynen uyacağım.
3- İşyerinin iş güvenliği tedbirlerini belirten ikaz ve levhaları gördüm ve okudum, bu levhalardaki ikazları daima dikkate alacağım.
4- Bana verilen görevi bana tarif edildiği şekilde yapacağım. Kendi işimden başka bir işe karışmayacağım. Amirimin verdiği emre uyacağım.
5- Elektrik ile çalışan hiç bir alet, cihaz ve tezgaha dokunmayacağım, bütün kablo ve aksamına elektrik tesisatına el sürmeyeceği, arızayı yetkili elektrikçiye bildireceğim.
6- İşimin icap ettiği kişisel emniyet malzemesinin işyerinde bulunduğunu biliyorum. İşimin türüne göre bana teslim edilen koruyucu malzemeyi iş zamanında daima kullanacağım, bu malzemeyi eskitir veya kırarsam veya kaybedersem, amirime hemen haber vererek yenisini isteyeceğim, işimin icap ettirdiği koruyucu malzemeyi almadan işbaşı yapmayacağım.
7- Teslim aldığım kişisel koruyucu malzeme şunlardır.
- __________________
- __________________
- __________________
8- İşyerinden izinsiz ayrılmayacağım. Amirimden izinsiz işyerinde misafir, hemşeri, akraba kabul etmeyeceğim.

Tarih

İŞYERİ YETKİLİSİ

İŞÇİNİN

ADI VE SOYADI- İMZA

ADI VE SOYADI -İMZA

 

İŞÇİNİN

:

Adı ve Soyadı

:

Baba Adı

:

Doğum Yeri ve Yılı

:

Sigorta Sicil No.

: