İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ YÖNETMELİĞİ
09 Aralık 2003 Tarihli Resmi Gazete
Sayı: 25311
Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığından:
 
BİRİNCİ BÖLÜM
Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar
Amaç
Madde 1 - Bu Yönetmelik, işyerlerinde sağlık ve güvenlik şartlarının iyileştirilmesi için alınacak önlemleri belirler...
Detay için tıklayınız.

İŞ GÜVENLİĞİ TAAHÜTNAME
Yukarıda kimliği yazılı___________oğlu ___________________´nın işyerimizde aşağıda belirtilen şartlara muhakkak surette riayet ederek çalışacağına dair bu talimat ve tutanak muhteviyatı, tarafların serbest irade ve arzusu tahtında tanzim ve imza edilmiştir.
1- İşyerinde alınmış iş güvenliği tedbirlerine tamamen uyacağım.
2- İşyeri ilan tahtasına bir örneği asılmış bulunan İşyeri İş Güvenliği Talimatlarını okudum, bu talimatlara aynen uyacağım.
3- İşyerinin iş güvenliği tedbirlerini belirten ikaz ve levhaları gördüm ve okudum, bu levhalardaki ikazları daima dikkate alacağım...
Detay için tıklayınız.

İŞ GÜVENLİĞİ YÖNETMELİKLERİ
Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığınca Resmi Gazetelerde yayınlanan Yapım İşlerinde uygulanacak İş Güvenliği Yönetmelikleri...
Detay için tıklayınız.