İŞ GÜVENLİĞİ YÖNETMELİKLERİ
Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığınca Resmi Gazetelerde yayınlanan Yapım İşlerinde uygulanacak İş Güvenliği Yönetmelikleri 17/03/2004 tarih ve 2004/781 nolu tamim ile tüm Teşekkülümüz birimlerine duyurulmuştur. Bu hususlara göre gerekli işlemler yapılmaktadır.